نمایندگی های تایل بای می

شعب فروش تایل بای می

تایل بای می شعبه 1 خیابان بنی هاشم تهران

 

> کد شعبه : 1

> شماره تماس : 02122500283

> نمابر : 02126302897

> آدرس : خیابان بنی هاشم ، روبروی خیابان نصیبی ،پلاک ۲۰۶

تایل بای می شعبه 2 خیابان بنی هاشم تهران

 

> کد شعبه : 2

> شماره تماس : 02122512181

> نمابر : 02122503605

> آدرس : خیابان بنی هاشم ، روبروی خیابان خسرو آبادی ، پلاک ۲۱۸

عاملین فروش تایل بای می

تایل بای می شهر گنبد کاووس

> کد عاملیت : 1

> نام عامل : کاووسی

> نام فروشگاه عاملیت : کاشی کده

> شماره تماس : 02122512181

> نمابر : 02122503605

> آدرس : خیابان بنی هاشم ، روبروی خیابان خسرو آبادی ، پلاک ۲۱۸